วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

2 Teachers to Teach English And Chinese Languages


Crystal clear and stunning Phi Phi Island, as always.
Thank you @marinadelavega for sharing with us.
——
Follow us on Instagram @tourismthailand and hashtag #tourismthailand and #amazingthailand in order to share your experience.

It should have been cold in Thailand now since this is November. Maybe in a few more days I think. They said it would be long cold winter this year. Let's wait and see. This is the best time of the year in my opinion because it's between rainy season and winter. You can go to waterfalls and enjoy the green scenery or have fun in the blue sea and white beach. It's high season for foreigners' tourism. Even Thai people can't help enjoying the excursion on weekends. Come and prove with your own eyes.

Crystal clear and stunning Phi Phi Island, as always. 
Photo: http://amazing-thailand.tumblr.com/

Another popular destination in Winter is Phu Kradueng National Park, Loei. The goal is to hike up to the summit and conquer the distance of 1,325 meters above sea level. Have you ever been there? \(★´−`)人(´▽`★)/ http://bit.ly/Sbeqbw
Another popular destination in Winter is Phu Kradueng National Park, Loei. The goal is to hike up to the summit and conquer the distance of 1,325 meters above sea level. Have you ever been there? 
Photo: http://amazing-thailand.tumblr.com/

Railay Beach, Krabi
Thank you @tielandtothailand for sharing with us
Follow us on Instagram @tourismthailand and hashtag #tourismthailand and #amazingthailand to share your experience.
Railay Beach, Krabi
Photo: http://amazing-thailand.tumblr.com/

A government primanry and secondary schools in Thailand needs an English and a Chinese teachers for their 2nd semester. The school locations is excellent since it is in the beautiful countryside and peaceful village (good for outdoor activity lovers). Teaching about 20 hours/week. Work permit assistance. Cheap accommodations are available around the school. Here are the qualifications: male or female, aged between 21-50 years. Native English and Chinese speakers are welcome. Education: At least BA/BSc plus TEFL/TESOL certificate. Experience isn't essential. Salary is 18,000-33,000 THB/month. They are full time positions.

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Hi folks,

Winter's coming a bit late this year. They said we still have rain for a while. Have you ever touched the wintertime in Thailand. Imagine green scenery around you with cold breeze, waterfalls and streams flowing, clear blue sea and sky, It's time for swimming, biking and running. Let's go triathlon.
If you haven't got the teaching jobs yet, you'd better talk to be. I need two native English teachers and a Chinese teacher now. As usual, male/female, BA/BSc degree, TESOL/TEFL certificate, experience isn't essential. Email: koonyui@gmail.com for Skype chat or call: 6681-9455586.

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Back to school soon!

Hi there!

     You  may know that we, all Thai people, are in mourning period due to our King's death. I used to serve for the Royal Thai Army for a while. I've been listening to the songs written by HM. the King since I was young. There are three of them that I love to play with my harmonica. Their melodies and lyrics are beautiful. I share it with you below. The King is still in my heart.

  Thai schools are opening soon. I'm looking for 3 English teachers and a Science teacher. The schools are in central and eastern Thailand. Please email me at: koonyui@gmail.com. Bye.

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Job Now

     Rainy season this year in Thailand is very fine. Although the just passed summer in April was so hot, the rain now help us feel refresh and more heat resistant. I'm glad to see green bushes and trees around me once again. Come to Thailand to enjoy teaching young kids and have fun excursion on weekends as other foreigners do. I'm now renovating my house in Phanat Nikhom, Chonburi where I will use it to welcome the brand new comers from all over the world. Have you ever seen the typical Thai house with half concrete and half wood? My hometown's got 1st LDI Awards from
Local Development Institute (http://www.nmt.or.th/chonburi/phanatmuni/Lists/1/AllItems.aspx),
in term of safety, cleanness, life quality, good governance and culture. This means it's the most worth living town in Thailand. Visit my house and stay for free until you've got the job. I think it's not longer than 2 weeks since I have lots of connections with schools. See you soon. Bye with this song: Imagine.
I'm drawing the bigger sizes.
Drawing with the permanent marker
This is the first picture that I drew on cloth
Visit my portrait drawing blog: http://portraiter.blogspot.com/

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

Teaching jobs starting May 2016

Dear job seekers,
How's Songkran this year? Although we're lack of water, we could still have fun especially on Khaosan road and Bangsan beach. Chiang Mai's so popular too.

Photo: http://songkranday.com/

http://newyearseveblog.com/
I've got some teaching job openings for you guys both in Bangkok and outside. NES and non-NES, BA, and TEFL/TESOL. Experience is not essential. Email your resume to: koonyui@gmail.com and I'll talk to you soon. 

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

Summer Holiday Job

Official summer break in Thailand is starting now. If you'd like to have a part time job teaching English for a short period of time, please contact me. Besides I'm open for you guys who want the job for the next academic year in mid-May too. Please email me your resume and let's talk on Skype about the job details. If you want to hang out during free time now, I recommend Kang Hi Floating Raft at Nakhonthai district, Pitsanuloke province. Check out these pictures. See you then.
ไปล่องแพ โดดน้ำเล่น “แก่งไฮ” ที่เที่ยวใหม่ใสกิ๊กในพิษณุโลก จ่ายเงินแค่ 300 บาท แต่บรรยากาศสุดชิล!!ล่องแพแก่งไฮ,พิษณุโลก
ไปล่องแพ โดดน้ำเล่น “แก่งไฮ” ที่เที่ยวใหม่ใสกิ๊กในพิษณุโลก จ่ายเงินแค่ 300 บาท แต่บรรยากาศสุดชิล!!ล่องแพแก่งไฮ,พิษณุโลก
ไปล่องแพ โดดน้ำเล่น “แก่งไฮ” ที่เที่ยวใหม่ใสกิ๊กในพิษณุโลก จ่ายเงินแค่ 300 บาท แต่บรรยากาศสุดชิล!!ล่องแพแก่งไฮ,พิษณุโลก
ไปล่องแพ โดดน้ำเล่น “แก่งไฮ” ที่เที่ยวใหม่ใสกิ๊กในพิษณุโลก จ่ายเงินแค่ 300 บาท แต่บรรยากาศสุดชิล!!ล่องแพแก่งไฮ,พิษณุโลก
Photo credit: http://www.chillpainai.com/


วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Jobs NOW!

Hi Job seekers,

The 2nd semester has started for a week. I love it since there're always lots of activities and celebrations in schools all over the country. Find the job and enjoy those events. As usual I need some teachers for schools in central Thailand and Bangkok NOW!
Email your CV to koonyui@gmail.com and let's talk about the jobs.

Chiang Mai is very popular in wintertime. Don't miss it.

Pattaya beach is a must see at this time too. Not crowded, quiet and peaceful with clear blue sea and sky.

Also drop by Isaan, north-east region to absorb the beautiful cultures and traditions. There's lots of fun during wintertime. 
Have fun!